Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên năm học 2021 - 2022


DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 
THÁNG 9 NĂM HỌC 2021 - 2022
STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Ngày tháng năm sinh Ngày tháng năm vào ngành Đảng viên Đoàn viên Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Biên chế Đóng BHXH từ ngày tháng năm Địa chỉ gia đình Điện thoại Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Sang HT 12/11/1980 01/09/1998 x   ĐH TC x 2000 Hưng Đạo - ĐT 0969269558  
2 Lê Thị Mai Hương P HT 10/07/1978 01/09/1993 x   ĐH TC x 2000 Bình Dương - ĐT 0383036279  
3 Nguyễn Thị Xuyến P HT 20/07/1970 01/09/1988 x   ĐH TC x 1995 Hưng Đaọ - ĐT 0342286980  
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng  GV 07/01/1982 01/09/2004 x   ĐH SC x 2005 Việt Dân - ĐT 0397106223  
5 Nguyễn Thị Hiền   CTCĐ 01/07/1981 05/09/2001 x   ĐH SC x 2005 Việt Dân - ĐT 0384338088  
6 Nguyễn Thị Thoa  GV 05/01/1981 05/09/2001 x   ĐH SC x 2005 Nguyễn Huệ - ĐT 0943379878  
7 Nguyễn Thị Hồng  GV 09/08/1967 01/09/1992     TC   x 2007 Việt Dân - ĐT 0352090437  
8 Phạm Thị Toan  GV 22/06/1966 01/09/1986     TC   x 2000 Kim Sơn - ĐT 978137699  
9 Trần Thị Ngọc HC 15/09/1980 01/01/2006 x   ĐH SC x 2006 Kim Sơn - ĐT 0868150980  
10 Ngô Thị Huyền YT 10/06/1988 01/09/2011 x x TC SC x 2011 Hồng Phong - ĐT 0347290397  
11 Phạm Thị Xuyên  GV 11/10/1989 01/03/2011 x x ĐH SC x 2012 Hồng Phong - ĐT 0356109908  
12 Bùi Thị Hoài Phương  GV 03/12/1989 01/09/2011 x x SC x 2011 Mạo Khê - ĐT 0988463826  
13 Bùi Thị Chính  GV 18/11/1991 01/09/2011 x x ĐH SC x 2011 Hồng Phong - ĐT 0367795554  
14  Đồng Thị Thêu  GV 21/10/1983 01/09/2010 x x ĐH SC x 2010 Việt Dân - ĐT 0364403168  
15 Nguyễn Thị Huyền  GV 19/08/1984 01/09/2010 x x ĐH SC x 2011 Việt Dân - ĐT 0398090400  
16 Nguyễn Thị Khanh  GV 10/01/1991 01/01/2012 x x ĐH SC x 2011 Nguyễn Huệ - ĐT 0338910997  
17 Nguyễn Thị Thanh Nga  GV 01/11/1991 01/09/2012 x x ĐH SC x 2012 Việt Dân - ĐT 0384170998  
18 Nguyễn Thị Diện  GV 28/09/1993 01/10/2014 x x ĐH SC x 2014 Hồng Phong - ĐT 0987589426  
19 Đỗ Thị Ngọc Anh GV 02/04/1994 01/10/2014 x x ĐH SC x 2013 Việt Dân - ĐT 0339702109  
20 Nguyễn Thị Thu Uyên GV 07/05/1997 01/03/2020   x   x 2020 Việt Dân - ĐT 0387985631  
21 Nguyễn Thị Mỵ GV 06/07/1992 01/03/2020 x x ĐH SC x 2020 Hồng Phong - ĐT 0348817855  
22 Nguyễn Thị Thơ GV 14/09/1987 01/03/2020 x x TC SC x 2020 Nguyễn Huệ - ĐT 0845140987  
23 Vũ Thị Quý GV 13/10/1986 01/03/2020   x TC   x 2020 Việt Dân - ĐT 0357934435  
24 Vũ Thị Phương GV 28/12/1994 01/03/2020   x   x 2020 Việt Dân - ĐT 0376971419  
25 Dương Thị Ngọc GV 12/09/1990 26/08/2011 x x ĐH SC x 2011 Việt Dân - ĐT 0964395288  

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu