Lịch trực 02/9/2021


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  154/TB-TrMN

THÔNG BÁO

LỊCH TRỰC NGHỈ LỄ 02/9/2021

 

Việt Dân, ngày 01  tháng 09 năm 2021

   

 

 

 

 

 

 

                 

                    Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Việt Dân

                 Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ. Trường Mầm non việt Dân phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thường trực giải quyết công việc dịp dịp nghỉ lễ 02/9 đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 cụ thể như sau:

NGÀY TRỰC

HỌ TÊN NGƯỜI TRỰC

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

02/09/2021                      

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Hiệu trưởng

0969269558

Trần Thị Ngọc

Kế toán

0868150980

 

                  Trong ngày nghỉ nghỉ lễ 02/9/2021 có công việc cần giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Việt Dân theo lịch công tác trên.

                 Trường mầm non Việt Dân xin trân trọng thông báo để các cá nhân, đơn vị thuận tiện liên hệ.

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT của Trường ;

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu