THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10/2021


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

 

 
 
 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

              Việt Dân, ngày 30 tháng 9 năm 2021

THỰC ĐƠN  NHÀ TRẺ 10 NĂM 2021

(Thực hiện từ ngày 01/10 đến 29/10/ 2021)

Tuần 1: (Từ ngày 01/10 - 8/10/2021)

                                                                                    

Thứ ngày

Bữa trưa

Bữa phụ chiều

Chính chính chiều

Điều chỉnh

 

Thứ 6

01/10

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, thịt gà rim

- Canh xương bí xanh

 

Sữa vinamilk

 

Mì xương,thịt,rau

 

 

 

Thứ 2

04/10

- Cơm tẻ

- Thịt lợn rim tôm, cà chua

- Canh  xương rau ngót

 

Sữa vinamilk

 

Bún xương, thịt

 

Thứ 3

05/10

 

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa vinamilk

Mì ngan

 

Thứ 4

06/10

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn rim cà chua

- Canh cua(cáy)rau đay

 

Sữa vinamilk

 

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 5

07/10

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, thịt bò hầm khoai tây, cà rốt

- Canh rau cải nấu thịt nạc

 

 

Sữa vinamilk

 

 

Phở gà

 

 

Thứ 6

08/10

- Cơm tẻ

- Giò, thịt lợn rim cà chua

- Canh  xương khoai sọ

 

Sữa vinamilk

 

Cháo chim bồ câu

 

 

 

Người xây dựng thực đơn

(Đã ký)

 

Ngô Thị Huyền

 

Người duyệt thực đơn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Xuyến

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

              Việt Dân, ngày 30 tháng 9 năm 2021

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 NĂM 2021

(Thực hiện từ ngày 01/10 đến 29/10/ 2021)

Tuần 2 (Từ ngày 11/10 -15/10/2021)

 

 

Thứ/ ngày

 

Bữa trưa

 

Bữa phụ chiều

 

Bữa chính chiều

Điều chỉnh

 

Thứ 2

11/10

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, trứng cút kho tàu

- Canh xương khoai tây, cà rốt

 

Sữa vinamilk

 

Mì ngan

 

 

Thứ 3

12/10

- Cơm tẻ

- Giò, thịt rim cà chua

- Canh  xương bí đỏ

 

Sữa vinamilk

 

Cháo hến, thịt, rau

 

 

Thứ 4

13/10

- Cơm tẻ

- Thịt lợn rim tôm cà chua

- Canh  xương rau cải

 

Sữa vinamilk

Bún cua, thịt

 

 

 

 

Thứ 5

14/10

- Cơm tẻ

- Thịt, đậu phụ rim cà chua

- Canh xương củ cải, cà rốt

 

Sữa vinamilk

 

Phở gà

 

Thứ 6

15/10

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, thịt gà rim cà chua

- Canh xương rau ngót

 

Sữa vinamilk

 

B Cháo xương bí đỏ

 

       

 

Người xây dựng thực đơn

(Đã ký)

 

Ngô Thị Huyền

 

Người duyệt thực đơn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Xuyến

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

              Việt Dân, ngày 30 tháng 9 năm 2021

THỰC ĐƠN  NHÀ TRẺ 10 NĂM 2021

(Thực hiện từ ngày 01/10 đến 29/10/ 2021)

Tuần 3: (Từ ngày 18/10 - 22/10/2021)

                                                                                    

Thứ ngày

Bữa trưa

Bữa phụ chiều

 

Chính chính chiều

Điều chỉnh

 

Thứ 2

18/10

- Cơm tẻ

- Thịt lợn rim tôm, cà chua

- Canh  xương rau ngót

 

 

Sữa vinamilk

 

Bún, xương, thịt

 

Thứ 3

19/10

 

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa vinamilk

 

Mì ngan

 

Thứ 4

20/10

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt, đậu phụ rim cà chua

- Canh cua(cáy)rau đay

 

 

Sữa vinamilk

 

 

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 5

21/10

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, thịt bò hầm khoai tây, cà rốt

- Canh rau cải nấu thịt nạc

 

 

Sữa vinamilk

 

 

Phở gà

 

 

Thứ 6

22/10

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn rim cà chua

- Canh  xương khoai sọ

 

Sữa vinamilk

 

Cháo chim bồ câu

 

 

 

Người xây dựng thực đơn

(Đã ký)

 

Ngô Thị Huyền

 

Người duyệt thực đơn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Xuyến

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

              Việt Dân, ngày 30 tháng 9 năm 2021

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 NĂM 2021

(Thực hiện từ ngày 01/10 đến 29/10/ 2021)

Tuần 4 (Từ ngày 25/10 -29/10/2021)

 

Thứ/ ngày

Bữa trưa

Bữa phụ chiều

Bữa chính chiều

Điều chỉnh

 

Thứ 2

25/10

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, trứng cút kho tàu

- Canh xương khoai tây, cà rốt

 

Sữa vinamilk

 

Mì ngan

 

 

Thứ 3

26/10

- Cơm tẻ

- Giò,thịt gà rim

- Canh  xương bí đỏ

 

Sữa vinamilk

 

Cháo hến, thịt, rau

 

 

Thứ 4

27/10

- Cơm tẻ

- Thịt lợn rim tôm cà chua

- Canh  xương rau cải

 

Sữa vinamilk

 

Bún cua, thịt

 

 

 

Thứ 5

28/10

 

- Cơm tẻ

- Thịt, đậu phụ rim cà chua

- Canh xương củ cải, cà rốt

 

Sữa vinamilk

 

Phở gà

 

Thứ 6

29/10

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, thịt gà rim

- Canh xương rau ngót

 

Sữa vinamilk

 

B Cháo xương bí đỏ

 

       

 

Người xây dựng thực đơn

(Đã ký)

 

Ngô Thị Huyền

 

Người duyệt thực đơn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Xuyến

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                  

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu