THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10/2021


 PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

              Việt Dân, ngày 30 tháng 9 năm 2021

THỰC ĐƠN  MẪU GIÁO 10 NĂM 2021

(Thực hiện từ ngày 01/10 đến 29/10/ 2021)

Tuần 1:(Từ ngày 01/10 - 8/10/2021)   

                                                                               

Thứ /ngày

Bữa chính

Bữa phụ

 

Điều chỉnh

 

Thứ 6/01/10

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, thịt gà rim

- Canh xương bí xanh

 

 

Mì xương, thịt, rau

 

 

 

 

 

Thứ 2/04/10

 

 

 - Cơm tẻ

- Thịt lợn rim tôm, cà chua

- Canh  xương rau ngót

 

 

 

Bún xương, thịt

 

 

 

 

Thứ 3/5/10

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bí đỏ

 

Mì ngan

 

 

 

 

 Thứ 4/6/10

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn rim cà chua

- Canh (cua) cáy rau đay

 

Bánh mì, sữa tươi

 

 

 

 

Thứ 5/7/10

 

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, thịt bò hầm khoai tây cà rốt

 - Canh rau cải nấu thịt nạc

 

Phở gà

 

 

 

Thứ 6/8/10

 

- Cơm tẻ

- Giò, thịt rim cà chua

 - Canh  xương bí xanh

 

 

Cháo chim bồ câu

 

 

Người xây dựng thực đơn

(Đã ký)

 

 

Ngô Thị Huyền

 

Người duyệt thực đơn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Xuyến

 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

              Việt Dân, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

THỰC ĐƠN  MẪU GIÁO 10 NĂM 2021

(Thực hiện từ ngày 01/10 đến 29/10/ 2021)

Tuần 2:(Từ ngày 11/10 - 15/10/2021)  

                                                                                 

Thứ /ngày

Bữa chính

Bữa phụ

 

Điều chỉnh

 

Thứ 2/11/10

 

 

- Cơm tẻ

-Thịt lợn, trứng cút kho tàu

- Canh xương khoai tây, cà rốt

 

 

Mì ngan

 

 

 

 

 

Thứ 3/12/10

 

 

 - Cơm tẻ

- Giò, thịt lợn rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

 

 

Cháo hến thịt rau

 

 

 

 

 

Thứ 4/13/10

- Cơm tẻ

- Thịt lợn rim tôm cà chua

- Canh xương rau cải

 

Bún cua, thịt

 

 

 

 

 Thứ 5/14/10

 

- Cơm tẻ

- Thịt, đậu phụ rim cà chua

- Canh xương củ cải, cà rốt

 

Phở gà

 

 

 

 

Thứ 6/15/10

 

 

 

- Cơm tẻ

- Giò, thịt lợn rim cà chua

- Canh  xương rau ngót

 

Bánh mì, sữa tươi Vinamilk

 

 

 

          

Người xây dựng thực đơn

 

(Đã ký)

 

Ngô Thị Huyền

 

Người duyệt thực đơn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Xuyến

 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

              Việt Dân, ngày 30 tháng 9 năm 2021

THỰC ĐƠN  MẪU GIÁO 10 NĂM 2021

(Thực hiện từ ngày 01/10 đến 29/10/ 2021)

Tuần 3:(Từ ngày 18/10 - 22/10/2021)   

                                                                               

Thứ /ngày

Bữa chính

Bữa phụ

 

Điều chỉnh

 

Thứ 2/18/10

 

 

 - Cơm tẻ

- Thịt lợn rim tôm, cà chua

- Canh  xương rau ngót

 

 

 

Bún xương, thịt

 

 

 

 

Thứ 3/19/10

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bí đỏ

 

Mì ngan

 

 

 

 

 Thứ 4/20/10

 

- Cơm tẻ

- Thịt, đậu phụ rim cà chua

- Canh cua(cáy rau đay)

 

Bánh mì, sữa tươi

 

 

 

 

Thứ 5/21/10

 

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, thịt bò hầm khoai tây, cà rốt

 - Canh rau cải nấu thịt nạc

 

Phở gà

 

 

 

Thứ 6/22/10

 

- Cơm tẻ

- Giò, thịt rim cà chua

- Canh  xương bí khoai sọ

 

 

Cháo chim bồ câu

 

 

Người xây dựng thực đơn

(Đã ký)

 

 

Ngô Thị Huyền

 

Người duyệt thực đơn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Xuyến

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

              Việt Dân, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

THỰC ĐƠN  MẪU GIÁO 10 NĂM 2021

(Thực hiện từ ngày 01/10 đến 29/10/ 2021)

Tuần 4:(Từ ngày 25/10 - 29/10/2021)                                                                                    

Thứ /ngày

Bữa chính

Bữa phụ

 

Điều chỉnh

 

Thứ 2/25/10

 

 

- Cơm tẻ

-Thịt lợn, trứng cút kho tàu

- Canh xương khoai tây, cà rốt

 

 

Mì ngan

 

 

 

 

 

Thứ 3/26/10

 

 

 - Cơm tẻ

- Giò, thịt lợn rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

 

 

Cháo hến thịt rau

 

 

 

 

 

Thứ 4/27/10

- Cơm tẻ

- Thịt lợn rim tôm cà chua

- Canh xương rau cải

 

Bún cua, thịt

 

 

 

 

 Thứ 5/28/10

 

- Cơm tẻ

- Thịt, đậu phụ rim cà chua

- Canh xương củ cải, cà rốt

 

Phở gà

 

 

 

 

Thứ 6/29/10

 

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, thịt gà rim cà chua

- Canh  xương rau ngót

 

Bánh mì, sữa tươi Vinamilk

 

 

 

 

Người xây dựng thực đơn

(Đã ký)

 

 

Ngô Thị Huyền

 

Người duyệt thực đơn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Xuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                  

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu