12.jpg
13.jpg
14.jpg
3
banner8_700.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 05/2022

  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                        Việt Dân, ngày 29 tháng 04  năm 2022   THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 05 - NĂM 2022 Thực hiện từ ngày 04/05/2022 đến  ngày 31/05/2022 ...

Chi tiết

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 11 / 08 / 2022

Cảnh quan, môi trường học đường

Tài chính công khai ngày 30 tháng 05 năm 2022 

Tổng xuất ăn 208 xuất x18.000đ = 3.744.000đ Trong đó trung tâm 196 xuất x 18.000 = 3.528.000đ. Điểm lẻ: 12 xuất x18.000 = 216.000đ Thừa: 0 đ. Thiếu : 0đ.

Tài nguyên
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.