THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Số: 136/TB-MNVD

              Việt Dân ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường năm học 2019 – 2020,

Trường mầm non Việt Dân thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

1.Chỉ tiêu tuyển sinh : 268 trẻ trong đó : Nhà trẻ 72 trẻ, Mâũ giáo 196 trẻ.

Độ tuổi: Trẻ từ 18 tháng tuổi đến 6 tuổi.

- Nhà trẻ : Từ 18 - 24 tháng = 48 trẻ Từ 24 - 36 tháng = 25 trẻ

- Mẫu giáo: Mẫu giáo bé ( Trẻ sinh năm 2016) = 60 Mẫu giáo nhỡ ( trẻ sinh năm 2015) = 62 Mẫu giáo lớn ( trẻ sinh năm 2014) = 74

2. Đối tượng,hồ sơ tuyển sinh:-

- Đối tượng: Tuyển sinh tất cả trẻ trong độ tuổi trên địa bàn xã Việt Dân và trẻ ở nơi khác đến đang cư trú trên địa bàn xã.

*Hồ sơ tuyển sinh gồm:

- Đơn xin nhâp ̣hoc ̣

- Giấy kê khai thông tin của trẻ

- Bản sao công chứng sổ hô khẩu

- Bản sao giấy khai sinh

- Giấy chứng nhân ̣hô nghẹ̀o , cân ̣nghèo , gia đinh̀ chinh́ sách , hồsơ trẻ khuyết tât(̣ nếu có)

- Thẻ bảo hiểm y tế ( Bản phô tô)

3. Điều kiện tuyển sinh:

- Là trẻ em sinh năm 2014 đến năm 2019 .

- Có đầy đủ hồsơ theo quy đinḥ của nhà trường

4. Thời gian tuyển sinh: Từ 01/8 đến 31/08/2019.

5. Hình thức tuyển sinh:

- Trẻ sinh năm 2014- 2019: Phụ huynh nộp hồsơ trực tiếp tại văn phòng

Trường Mầm non Việt Dân thông báo để nhân dân và phụ huynh trên điạ bàn biết đăng ký cho trẻ nhập trường đúng thời gian quy định.

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               ( Đã ký)

 

 

 

 

Dương Thị Tâm


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu
Tuyển sinh đầu cấp
Tin mới nhất