Lịch trực hè


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU  
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN  
         
BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC HÈ NĂM 2019  
         
Ngày tháng Họ và tên người trực Chức vụ SỐ ĐT Chi chú
Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 24/6/2019 Dương Thị Tâm Hệu trưởng 0906156872 12 ngày
Trần Thị Ngọc Kế toán 0868150980 12 ngày
Từ ngày 25/6/2019 đến ngày 12/7/2019 Nguyễn Thị Xuyến Phó hiệu trưởng 0342286980 12 ngày
Ngô Thị Huyền NV Y tế 0347290397 6 ngày
Từ ngày 13/7/2019 đến ngày 31/7/2019 Lê Thị Mai Hương Phó hiệu trưởng 0981756123 12 ngày
Ngô Thị Huyền NV Y tế 0347290397 6 ngày
    HIỆU TRƯỞNG  
    (đã ký)  
         
         
         
    Dương Thị Tâm  


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu