Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020


DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MN VIỆT DÂN 
NĂM HỌC 2019-2020
STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Ngày tháng năm sinh Ngày tháng năm vào ngành Ghi chú
1 Dương Thị Tâm HT 16/04/1972 1994  
2 Lê Thị Mai Hương P HT 10/07/1978 1993  
3 Nguyễn Thị Xuyến P HT 20/07/1972 1988  
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng  GV 07/01/1982 2004  
5 Nguyễn Thị Hiền  GV-CTCĐ 01/07/1981 2001  
6 Nguyễn Thị Thoa  GV 05/01/1981 2001  
7 Nguyễn Thị Hồng  GV 09/08/1967 1992  
8 Lê Thị Thu Thủy  GV 25/09/1984 2006  
9 Phạm Thị Toan  GV 22/06/1966 1986  
10 Trần Thị Ngọc Tô trưởng tổ VP 15/9/1980 2006  
11 Ngô Thị Huyền YT 06/10/1988 2011  
12 Phạm Thị Xuyên  GV 11/10/1989 2011  
13 Bùi Thị Hoài Phương  Tổ phó tổ CM 03/12/1989 2012  
14 Nguyễn Thị Ánh  GV 04/02/1988 2011  
15 Bùi Thị Chính  GV 18/11/1991 2011  
16 Nguyễn Thị Hương  GV 03/05/1982 2011  
17  Đồng Thị Thêu  Tổ trưởng tổ CM 21/10/1983 2009  
18 Nguyễn Thị Huyền  GV 19/08/1984 2009  
19 Nguyễn Thị Khanh  GV 10/01/1991 2012  
20 Nguyễn Thị Thanh Nga  Tổ trưởng tổ CM 01/11/1991 2012  
21 Bùi Thị Hà  GV 13/09/1991 2012  
22 Nguyễn Thị Diện  GV 28/09/1993 2014  
23 Đỗ Thị Ngọc Anh GV 02/04/1994 2014  
           
  NGƯỜI LẬP     HIỆU TRƯỞNG
           
           
           
           
  Trần Thị Ngọc     Dương Thị Tâm


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu