Lịch công tác phòng chống Corona tuần 2


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:  37/TB-TrMN

Việt Dân, ngày 09  tháng 02 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

LỊCH TRỰC NGÀY NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA

 

Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Việt Dân

Trực ngày nghỉ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mói của vi rút corona.

 

Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ. Trường Mầm non việt Dân phân công cán bộ nhà trường thường trực giải quyết công việc cụ thể như sau:

 

NGÀY TRỰC

HỌ TÊN NGƯỜI TRỰC

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Địa điểm

Ký trực

10/02/2020

Dương Thị Tâm

HT

0906156872

TT

 

Ngô Thị Huyền

NV YT

0347290397

TT

 

Trần Thị Ngọc

NV KT

0986150980

TT

 

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

0976545467

Điểm lẻ

 

11/02/2020

Dương Thị Tâm

HT

0906156872

TT

 

Nguyễn Thị Hiền

CTCĐ

0384338088

TT

 

 Đồng Thị Thêu

Giáo viên

0364403168

TT

 

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên

0352090437

Điểm lẻ

 

12/02/2020

Nguyễn Thị Xuyến

PHT

0342286980

TT

 

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Giáo viên

'0397106223

TT

 

Bùi Thị Hoài Phương

Giáo viên

.0988463826

TT

 

Phạm Thị Toan

Giáo viên

.0978137699

Điểm lẻ

 

13/02/2020

Nguyễn Thị Xuyến

PHT

0342286980

TT

 

Nguyễn Thị Ánh

Giáo viên

0987817308

TT

 

Bùi Thị Chính

Giáo viên

0367795554

TT

 

Nguyễn Thị Diện

Giáo viên

0987589426

Điểm lẻ

 

14/02/2020

Lê Thị Mai Hương

PHT

0383036279

TT

 

Nguyễn Thị Khanh

Giáo viên

0338910997

TT

 

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên

0398090400

TT

 

Bùi Thị Hà

Giáo viên

0368857468

Điểm lẻ

 

15/02/2020

Lê Thị Mai Hương

PHT

0383036279

TT

 

Nguyễn Thị Thanh Nga

Giáo viên

0384170998

TT

 

Nguyễn Thị Thoa

Giáo viên

0943379878

TT

 

Phạm Thị Xuyên

Giáo viên

0356109908

Điểm lẻ

 

16/02/2020

BGH, GV, NV tổng dọn vệ sinh khử khuẩn lần 3

 

 

 

Trong ngày nghỉ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mói của vi rút corona có công việc cần giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Việt Dân theo lịch công tác trên.Trường mầm non Việt Dân  xin báo cáo để Phòng giáo dục và Đào tạo ĐôngTriều và các đơn vị thuận tiện liên hệ.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Cổng TTĐT của Trường ;

- Lưu: VT.

 

 

 

Dương Thị Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu