THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01/2020


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

                      Việt Dân, ngày 30 tháng 12 năm 2019

THỰC ĐƠN  NHÀ TRẺ THÁNG 01 – NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 30/12 đến ngày 19/01/2020

Tuần1: Từ ngày 30/12 đến 03/01/2020

 

Thứ ngày

Bữa trưa

Bữa phụ

Bữachínhchiều

Ghi chú

 

 

 

Thứ 2/30/12

 

- Cơm tẻ

- Giò, thịt  rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa bột

 

 Cháo xương bí đỏ

 

 

Thứ 3/31/12

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt, đậu phụ sốt cà chua

- Canh xương su hào, cà rốt

 

Sữa bột

 

 

 

Mì xương, thịt

 

 

Thứ 4/01/01

- Cơm tẻ

- Ruốc thịt, lạc vừng

- Canh bắp cải nấu thịt

 

Sữa bột

 

 

Bánh đa cua, thịt

 

 

Thứ 5/02/01

 

 

- Cơm tẻ

- Chả cá, thịt rim cà chua

- Canh xương khoai tây, cà rốt

 

Sữa bột

 

 

Bún xương

 

 

Thứ 6/03/01

 

 

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bí xanh

Sữa bột

 

 

 

Cháo hến, thịt, rau

 

 

Người xây dựng thực đơn

(Đã ký)

Ngô Thị Huyền

 

 

P.HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

(Đã ký)

Nguyễn Thị Xuyến

 

             

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

    Việt Dân, ngày 30 tháng 12 năm 2019

THỰC ĐƠN  NHÀ TRẺ THÁNG 01 – NĂM 2020

Tuần2: Từ ngày 06/01 đến 10/01/2020

 

Thứ ngày

Bữa trưa

Bữa phụ

Bữachínhchiều

Ghi chú

 

 

 

Thứ 2/06/12

 

- Cơm tẻ

- Thịt, đậu phụ rim cà chua

- Canh xương bí xanh

 

Sữa bột

 

 Bún xương

 

 

Thứ 3/07/12

 

 

- Cơm tẻ

- Giò, thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa bột

 

 

 

Mì thịt, rau

 

 

Thứ 4/08/01

- Cơm tẻ

- Chả cá, thịt rim cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt

 

Sữa bột

 

 

Cháo xương bí đỏ

 

 

 

Thứ 5/09/01

 

 

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai sọ

 

Sữa bột

 

 Mì xương

 

 

 

Thứ 6/10/01

 

 

- Cơm tẻ

- Ruốc thịt, lạc vừng

- Canh xương khoai tây, cà rốt

Sữa bột

 

 

 

 Bánh đa cua, thịt

 

 

Người xây dựng thực đơn

(Đã ký)

Ngô Thị Huyền

 

 

P.HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

(Đã ký)

Nguyễn Thị Xuyến

 

             

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

                      Việt Dân, ngày 30 tháng 12 năm 2019

THỰC ĐƠN  NHÀ TRẺ THÁNG 01 – NĂM 2020

Tuần 3: Từ ngày 13/01 đến 17/01/2020

 

Thứ ngày

Bữa trưa

Bữa phụ

Bữachínhchiều

Ghi chú

 

 

 

Thứ 2/13/12

 

- Cơm tẻ

- Giò, thịt  rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa bột

 

 Cháo xương bí đỏ

 

 

Thứ 3/14/12

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt, đậu phụ sốt cà chua

- Canh xương su hào, cà rốt

 

Sữa bột

 

 

 

Mì xương, thịt

 

 

Thứ 4/15/01

- Cơm tẻ

- Ruốc thịt, lạc vừng

- Canh bắp cải nấu thịt

 

Sữa bột

 

 

Bánh đa cua, thịt

 

 

 

Thứ 5/16/01

 

 

- Cơm tẻ

- Chả cá, thịt rim cà chua

- Canh xương khoai tây, cà rốt

 

Sữa bột

 

 

Bún xương

 

 

 

Thứ 6/17/01

 

 

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bí xanh

Sữa bột

 

 

 

Cháo hến, thịt, rau

 

 

Người xây dựng thực đơn

(Đã ký)

Ngô Thị Huyền

 

 

P.HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

(Đã ký)

Nguyễn Thị Xuyến

 

             

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu